Alle artikels

Nieuwe brochure met ons aanbod dit schooljaar.

We starten het schooljaar goed een aantal upgrades. Hierover kon je reeds lezen in de vorige artikelen. Het verbeterde begeleidingsproces en vernieuwd aanbod zijn verwerkt in onze brochure.

Op de eerste plaats is het begeleidingsproces verbeterd. Dit schooljaar werken we met vakafspraken en evaluatiegesprekken. Vakafspraken bieden duidelijkheid en flexibiliteit, waarbij evaluatiegesprekken de begeleiding beter op de behoefte van de middelbare scholier laten aansluiten. Hierover lees je meer in ons blog van 24 augustus 2021. Verder, werken we vanaf dit schooljaar met onze eigen webapp. Hierdoor wordt onze begeleiding nog sneller, transparanter en afgemeten op de behoefte. De verdere details lees je in ons blog van 25 augustus 2021.

Daarnaast is het aanbod vernieuwd. Zo is het dit jaar mogelijk om colleges en trainingen te volgen. In essentie zijn deze diensten hetzelfde, maar het verschil zit in de inhoud. Colleges zijn namelijk gericht op het behandelen van de basistheorie, basistoepassing en basisinzichten van een vak, terwijl trainingen focussen op het succesvol maken van opgaven voor een vak. Hierover lees je meer in ons blog van 26 augustus 2021. Naast de colleges en trainingen worden ook vakhandboeken toegevoegd aan ons aanbod. Een vakhandboek bevat de examenstof en examenopgaven van een vak. Precies wat je nodig hebt ter voorbereiding op je eindexamen! De verdere details over onze vakhandboeken lees je in ons blog van 28 augustus 2021.

Deze upgrades zijn nu verwerkt in onze brochure. We hebben hierbij een aantal bewuste keuzes gemaakt. De belangrijkste hiervan gaat over onze prijzen. We willen geen extra kosten in rekening brengen voor de evaluatiegesprekken en onze webapp. In het verleden hebben we diezelfde keuze gemaakt voor kennismakingsgesprekken en lesadministratie. Naar onze mening zijn dat zaken die ‘gewoon’ bij de begeleiding horen. Die ‘service’ van onze begeleiding kost ons echter wel tijd en geld. Om die reden hebben we ervoor gekozen om de prijzen van de lesuren te wijzigen per 1 september 2021. Bij afname van een laag aantal lesuren geldt een hoger uurtarief dan afgelopen schooljaar. Bij afname van een hoog aantal lesuren geldt echter een lager uurtarief dan afgelopen schooljaar. Zo kunnen we de begeleiding aanbieden die de kids verdienen, waarbij ouders/verzorgers betalen voor wat de kids nodig hebben. De brochure staat op de website. Je vindt hier een kernachtig overzicht van onze werkwijze en begeleiding inclusief nieuwe prijzen.